פרט מכס תיאור
36
01
אבקות חומר הודף
36
02
חמרי נפץ מעובדים, חוץ מאבקות חומר הודף
36
03
מרעומי בטחון; מרעומי פיצוץ; פיקות הקשה ופיצוץ; מצתים (IGNITERS); נפצים חשמליים
36
04
זיקוקים, זיקוקי איתות, רקטות להורדת גשם, מאותתי ערפל ופריטים פירוטכניים אחרים -
36
05
גפרורים, חוץ מפריטים פירוטכניים שבפרט 36.04
36
06
פרו-סריום וסגסוגות מהירות התלקחות אחרות בכל הצורות; פריטים מחמרים דליקים כמפורט בכלל 2 לפרק זה -