פרט מכס תיאור
35
01
גבינין (CASEIN), חמרים גביניניים (CASEINATES) ותולדות גבינין אחרות; דבקי גבינין -
35
02
אלבומינים (לרבות תרכיזים של שניים או יותר פרוטאינים של מי גבינה, המכילים לפי משקל יותר מ- 80% פרוטאינים של מי גבינה, מחושבים לפי החומר היבש); אלבומינטים ותולדות אלבומין אחרות -
35
03
מקפא (GELATIN) (לרבות מקפא ביריעות מלבניות (לרבות ריבועיות), אם בעלות משטח מעובד או צבועות, או לא) ותולדות המקפא; דבק דגים (ISINGLASS); דבקים אחרים שמקורם מבעלי חיים, למעט דבקי גבינין שבפרט 35.01
35
04
פפטונים ותולדותיהם; חמרי פרוטאין אחרים ותולדותיהם, של"פ; אבקת שלחים, אם מעובדת בכרום (CHROMED) או לא
35
05
דקסטרינים ועמילנים אחרים לאחר שינוי (לדוגמה, עמילנים לאחר טיפול קדם-מקפאי או אסטרי); דבקים המבוססים על עמילנים, או על דקסטרינים או על עמילנים אחרים שעברו שינוי -
35
06
דבקים (GLUES) מוכנים ודביקים (ADHESIVES) מוכנים אחרים, של"פ; מוצרים המתאימים לשימוש כדבקים או כדביקים, הנתונים למכירה קמעונית כדבקים או כדביקים, שמשקלם הנקי אינו עולה על 1 ק"ג -
35
07
אנזימים; אנזימים מעובדים של"פ -