פרט מכס תיאור
32
01
תמציות לבורסקאות שמקורן מצמחים; טנין ומלחיו, האתרים שלו, האסטרים שלו ותולדותיו האחרות -
32
02
חמרים סינתטיים אורגניים לבורסקאות; חמרים אנאורגניים לבורסקאות; תכשירים לבורסקאות, אם מכילים חמרים טבעיים לבורסקאות או לא; תכשירים אנזימטיים לעיבוד קדם-בורסקאי -
32
03
חומר צובע שמקורו מצמחים או מבעלי חיים (לרבות תמציות צביעה, אך למעט פיח מן החי (ANIMAL BLACK)), אם בעלי הגדרה כימית או לא; תכשירים כפי שפורטו בכלל 3 לפרק זה, המבוססים על חומר צובע שמקורו מצמחים או מבעלי חיים -
32
04
חומר צובע סינתטי אורגני, אם בעל הגדרה כימית או לא; תכשירים כפי שפורטו בכלל 3 לפרק זה, המבוססים על חומר צובע סינתטי אורגני; מוצרים סינתטיים אורגניים מהסוג המשמש כגורמים מלבינים פלואורסצנטיים או כלומינופורים, אם בעלי הגדרה כימית או לא -
32
05
COLOUR LAKES; תכשירים כפי שפורטו בכלל 3 לפרק זה, המבוססים על COLOUR LAKES
32
06
חומר צובע אחר; תכשירים כמפורט בכלל 3 לפרק זה, חוץ מאלה שבפרטים 32.03, 32.04 או 32.05; מוצרים אנאורגניים מהסוג המשמש כלומינופורים, אם בעלי הגדרה כימית או לא -
32
07
צבענים מעובדים, חמרי עימום (OPACIFIERS) מעובדים וצובעים (COLOURS) מעובדים, אימלים וחמרי זיגוג (GLAZE) הניתנים להפיכה לזכוכית (VITRIFIABLE), אנגובים (ENGOBES), נותני ברק (LUSTERS) נוזליים ותכשירים דומים, מהסוג המשמש בקרמיקה, ציפוי אימל או תעשיית הזכוכית; גלמי זכוכית (FRIT) וזכוכית אחרת, בצורת אבקה, גרגירים או פתיתים -
32
08
צבעים ווארנישים (לרבות אימלים ולכות) המבוססים על פולימרים סינתטיים או פולימרים טבעיים ששונו כימית, מפוזרים או מומסים בתווך בלתי-מימי; תמיסות כמפורט בכלל 4 לפרק זה -
32
09
צבעים ווארנישים (לרבות אימלים ולכות) המבוססים על פולימרים סינתטיים או פולימרים טבעיים ששונו כימית, מפוזרים או מומסים בתווך מימי -
32
10
צבעים ווארנישים אחרים (לרבות אימל, לכות ודיסטמפרים); צבעני מים מעובדים מהסוג המשמש לגימור עור -
32
11
מיבשים מעובדים
32
12
צבענים (לרבות אבקות ופתיתים מתכתיים) המפוזרים בתווך בלתי מימי, בצורת נוזל או משחה, מהסוג המשמש בייצור צבעים (לרבות אימלים); רדידי הטבעה; צבעים (DYES) וחומר צובע אחר, הנתונים בצורות או באריזות למכירה קמעונית -
32
13
צבעים לאמנים, לתלמידים ולציירי שלטים, מגוונים (MODIFYING TINTS), צובעים לשעשוע ודומיהם, בטבליות, שפופרות, צלוחיות, בקבוקים, קעריות או בצורות או אריזות דומות -
32
14
מרק (PUTTY) לזגגים, מרק להרכבות (GRAFTING), צמנטים של שרף, תרכובות אטימה (CAULKING) ומסטיקים אחרים; חמרי מילוי לציירים; תכשירי ציפוי שאינם חסיני חום (NON-REFRACTORY) למשטחי בנין חיצוניים, קירות פנימיים, רצפות, תקרות וכדומה -
32
15
דיו להדפסה, לכתיבה או לשרטוט וסוגי דיו אחרים, אם בתרכיז או מוצקים, או לא -