פרט מכס תיאור
31
01
דשנים מבעלי חיים או מצמחים, אם מעורבבים יחד או מטופלים כימית, או לא; דשנים המיוצרים באמצעות עירבוב או טיפול כימי של מוצרים מבעלי חיים או מצמחים -
31
02
דשנים מינרליים או כימיים, חנקניים -
31
03
דשנים מינרליים או כימיים, זרחניים -
31
04
דשנים מינרליים או כימיים, אשלגניים -
31
05
דשנים מינרליים או כימיים, המכילים שניים או שלושה מהיסודות המדשנים: חנקן, זרחן ואשלגן; דשנים אחרים; טובין שבפרק זה בטבליות או בצורות דומות או באריזות שמשקל כל אחת ברוטו אינו עולה על 10 ק"ג-