פרט מכס תיאור
30
01
בלוטות ואברים אחרים לשימושים אורגנותירפיים, מיובשים, אם כאבקה או לא; תמציות של בלוטות או של אברים אחרים או של הפרשותיהם לשימושים אורגנותירפיים; כבדן (HEPARIN) ומלחיו; חמרים אחרים שמקורם באדם או בבעלי חיים שעובדו לשימוש בריפוי או במניעת מחלות, של"פ -
30
02
דם אדם; דם בעלי חיים שעובד לשימושי מרפא, מניעת או אבחנת מחלות;נסיובי חיסון, הפרדות דם אחרות ומוצרים אימונולוגיים בין אם שונונתקבלו בתהליכים ביאוטכנולוגיים או לא; תכשירי הרכבה, רעלנים,תרביות של מיקרואורגניזמים (למעט שמרים) ומוצרים דומים ; תרביות תאים, בין אם שונו או לא -
30
03
תרופות (למעט טובין שבפרטים 30.02, 30.05 או 30.06) העשויות שני מרכיבים או יותר, שעורבבו יחד לשימושי מרפא או מניעת מחלות, שאינן נתונות במנות מדודות או בצורות או באריזות למכירה קמעונית -
30
04
תרופות (למעט טובין שבפרטים 30.02, 30.05 או 30.06) העשויות מוצרים מעורבבים או בלתי מעורבבים לשימושי מרפא או מניעת מחלות, הנתונות במנות מדודות לרבות אלה שבצורת ערכות לשימוש דרך העור (TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) או בצורות או באריזות למכירה קמעונית -
30
05
צמר גפן (WADDING), גאזה, תחבושות ופריטים דומים (כגון חמרי חבישה, איספלניות), מוספגים או מצופים בחמרים פרמצבטיים או נתונים בצורות או באריזות למכירה קמעונית למטרות רפואיות, כירורגיות, דנטליות או וטרינריות -
30
06
טובין פרמצבטיים, המפורטים בכלל 4 לפרק זה -