פרט מכס תיאור
29
01
I פחמימנים ותולדותיהם ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות . 29.01 פחמימנים אציקליים -
29
02
פחמימנים ציקליים-
29
03
תולדות הלוגניות של פחמימנים -
29
04
תולדות סולפוניות, ניטריות או ניטרוזיות של פחמימנים, אם הלוגניות או לא -
29
05
II כהלים ותולדותיהם ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות . 29.05 כהלים אציקליים, ותולדותיהם ההלוגניות או הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות -
29
06
כהלים ציקליים ותולדותיהם ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות -
29
07
III פנולים, פנול-אלכוהולים, ותולדותיהם ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות . 29.07 פנולים; פנול-אלכוהולים -
29
08
תולדות הלוגניות, סולפוניות, ניטריות או ניטרוזיות של פנולים או של פנול-אלכוהולים -
29
09
IV אתרים, כהלים על-חמצניים, אתרים על-חמצניים, אצטלים והמיאצטלים על-חמצניים, קטונים על-חמצניים, אפוקסידים בעלי טבעת משולשת, אצטלים והמיאצטלים, ותולדותיהם ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות . 29.09 אתרים, אתרים-אלכוהולים, אתר-פנולים, אתר - אלכוהול-פנולים, כהלים על-חמצניים, אתרים על-חמצניים, אצטלים והמיאצטלים על- חמצניים, קטונים על-חמצניים (אם בעלי הגדרה כימית או לא), ותולדותיהם ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות -
29
10
אפוקסידים, אפוקסיכהלים, אפוקסיפנולים ואפוקסיאתרים, בעלי טבעת משולשת, תולדותיהם ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות -
29
11
אצטלים והמיאצטאלים, אם בעלי פונקציה חמצנית אחרת או לא, ותולדותיהם ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות
29
12
V תרכובות בעלות פונקציה אלדהידית . 29.12 אלדהידים, אם בעלי פונקציה חמצנית אחרת או לא; פולימרים ציקליים של אלדהידים; פראפורמלדהיד -
29
13
תולדות הלוגניות, סולפוניות, ניטריות וניטרוזיות של המוצרים שבפרט 29.12
29
14
VI תרכובות בעלות פונקציה קטונית ותרכובות בעלות פונקציה קינונית . 29.14 קטונים וקינונים, אם בעלי פונקציה חמצנית אחרת או לא, ותולדותיהם ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות -
29
15
VII חומצות קרבוקסיליות, האלמימות, ההלידים, העל-תחמוצות והחומצות העל-חמצניות שלהן, וכן תולדותיהם ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות . 29.15 חומצות חד-קרבוקסיליות אציקליות רוויות והאל-מימות, ההלידים, העל-תחמוצות והחומצות העל-חמצניות, שלהן; תולדותיהן ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות -
29
16
חומצות חד-קרבוקסיליות אציקליות בלתי רוויות, חומצות חד-קרבוקסיליות ציקליות, האל-מימות, ההלידים, העל-תחמוצות והחומצות העל-חמצניות שלהן; תולדותיהן ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות -
29
17
חומצות רב-קרבוקסיליות, האל-מימות, ההלידים, העל-תחמוצות והחומצות העל-חמצניות, שלהן; תולודותיהן ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות -
29
18
חומצות קרבוקסיליות בעלות פונקציה חמצנית נוספת והאל-מימות, ההלידים, העל-תחמוצות והחומצות העל-חמצניות שלהן; תולדותיהן ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות -
29
19
VIII אסטרים של חומצות אנאורגניות של אל-מתכות ומלחיהם, ותולדותיהם ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות . 29.19 אסטרים זרחתיים ומלחיהם, לרבות לקטופוספטים; תולדותיהם ההלוגניות הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות -
29
20
אסטרים של חומצות אנאורגניות אחרות של אל-מתכות (למעט אסטרים של הלידים מימניים) ומלחיהם; תולדותיהם ההלוגניות, הסולפוניות, הניטריות או הניטרוזיות -
29
21
IX תרכובות בעלות פונקציה חנקנית . 29.21 תרכובות בעלות פונקציה אמינית -
29
22
תרכובות אמיניות בעלות פונקציה חמצנית -
29
23
מלחים ומימות של אמוניום רבעוני (QUATERNARY AMMONIUM); לציטינים ופוספו-אמינו-ליפידים אחרים אם בעלי הגדרה כימית או לא -
29
24
תרכובות בעלות פונקציה קרבוקסיאמידית; תרכובות של חומצה פחמתית בעלות פונקציה אמידית -
29
25
תרכובות בעלות פונקציה קרבוקסיאימידית (לרבות סכרין ומלחיו) ותרכובות בעלות פונקציה אימינית -
29
26
תרכובות בעלות פונקציה ניטרילית -
29
27
תרכובות דיאזו, אזו או אזוקסי
29
28
תולדות אורגניות של הידרזין או של הידרוקסילאמין
29
29
תרכובות בעלות פונקציה חנקנית אחרת -
29
30
X תרכובות אורגנו-אנאורגניות, תרכובות הטרוציקליות, חומצות נוקלאיות ומלחיהן, וסולפונאמידים . 29.30 תרכובות אורגנו-גפרית -
29
31
תרכובות אורגנו-אנאורגניות אחרות -
29
32
תרכובות הטרוציקליות בעלות הטרו-אטום (אטומים) של חמצן בלבד -
29
33
תרכובות הטרוציקליות בעלות הטרו- אטומ(ים) של חנקן בלבד:-
29
34
חומצות נוקלאיות ומלחיהן, אם בעלי הגדרה כימית או לא; תרכובות הטרוציקליות אחרות -
29
35
סולפונאמידים -
29
36
XI פרו-ויטמינים, ויטמינים והורמונים . 29.36 פרו-ויטמינים וויטמינים, טבעיים או מיוצרים בסינתזה (לרבות תרכיזים טבעיים), תולדות שלהם המשמשות בעיקר כויטמינים ותערובות בינם לבין עצמם, אם בממס כלשהו או לא -
29
37
הורמונים, פרוסטאגלנדינים (PROSTAGLANDINS), תרומבוקסנים (THROMBOXANES) ו-לאוקוטריאנים (LEUKOTRIENES), טבעיים או מיוצרים בסינתזה; התולדות שלהם ותרכובות בעלות מבנה מולקולרי דומה לרבות פוליפפטידים בעלי שרשרת שעברה שינוי (CHAIN MODIFIED POLYPEPTIDES) המשמשים בעיקר כהורמונים -
29
38
XII גליקוסידים ואלקלואידים , טבעיים או מיוצרים בסינתזה, ומלחיהם, האתרים שלהם, האסטרים שלהם ותולדותיהם האחרות . 29.38 גליקוסידים, טבעיים או מיוצרים בסינתזה, ומלחיהם, האתרים שלהם, האסטרים שלהם ותולדותיהם האחרות -
29
39
אלקלואידים מהצומח, טבעיים או מיוצרים בסינתזה, ומלחיהם, האתרים שלהם, האסטרים שלהם ותולדותיהם האחרות
29
40
XIII תרכובות אורגניות אחרות . 29.40/5 סוכרים,טהורים מבחינה כימית, חוץ מסוכרוזה, לקטוזה, מלטוזה, גלוקוזה ופרוקטוזה; אתרים אצטלים ואסטרים של סוכרים ומלחיהם, חוץ מהמוצרים שבפרטים 29.37, 29.38 או 29.39 -
29
41
אנטיביוטיקה -
29
42
תרכובות אורגניות אחרות