פרט מכס תיאור
28
01
I יסודות כימיים . 28.01 פלואור, כלור, ברום ויוד -
28
02
גפרית, שנתקבלה בסובלימציה או בהשקעה (PRECIPITATED); גפרית קולואידלית
28
03
פחמן (פיח וצורות אחרות של פחמן, של"פ)
28
04
מימן, גזים נדירים ואל-מתכות אחרות -
28
05
מתכות אלקליות או מתכות עפרתיות אלקליות; מתכות עפרתיות נדירות, סקנדיום ואיטריום, אם מעורבות ביניהן ואם מסוגסגות ביניהן או לא; כספית -
28
06
II חומצות אנאורגניות ותרכובות חמצן אנאורגניות של אל-מתכות . 28.06 מימן כלורי (חומצת מימן כלורי); חומצה כלורו-גפרתית -
28
07
חומצה גפרתית; אוליאום
28
08
חומצה חנקתית; חומצות סולפוחנקתיות
28
09
דו-זרחן חמש-חמצני; חומצה זרחתית וחומצות רב-זרחתיות אם בעלות הגדרה כימית או לא -
28
10
תחמוצות בור; חומצות בור
28
11
חומצות אנאורגניות אחרות ותרכובות חמצן אנאורגניות אחרות של אל-מתכות -
28
12
III תרכובות הלוגן או גפרית של אל-מתכות . 28.12 הלידים ותחמוצות הלידיות של אל-מתכות -
28
13
סולפידים של אל-מתכות; זרחן תלת-גפרי מסחרי -
28
14
IV בסיסים ותחמוצות אנאורגניים, הידרוקסידים ועל תחמוצות של מתכות . 28.14 אמוניה נטולת מים או בתמיסה מימית -
28
15
נתרן הידרוקסידי (נתרן מאכל); אשלגן הידרוקסידי (אשלגן מאכל) (CAUSTIC POTASH); נתרן או אשלגן על-חמצניים -
28
16
הידרוקסיד ועל-תחמוצת של מגנזיום; תחמוצות, הידרוקסידים ועל-תחמוצות, של סטרונטיום או בריום -
28
17
אבץ חמצני, אבץ על-חמצני
28
18
קורונד מלאכותי, אם מוגדר כימית או לא; חמרן חמצני; מימת חמרן -
28
19
תחמוצות והידרוקסידים של כרום -
28
20
תחמוצות מנגן -
28
21
תחמוצות והידרוקסידים של ברזל; צבעי-אדמה המכילים 70% או יותר, לפי משקל, של ברזל בתרכובת, המחושב כ- Fe O - 3 2
28
22
תחמוצות והידרוקסידים של קובלט; תחמוצות קובלט מסחריות
28
23
תחמוצות טיטניום
28
24
תחמוצות עופרת; עופרת אדומה ועופרת כתומה -
28
25
הידרזין והידרוקסילאמין ומלחיהם האנאורגניים; בסיסים אנאורגניים אחרים; תחמוצות, הידרוקסידים ועל-תחמוצות אחרות של מתכות -
28
26
V מלחים ומלחים חמצניים, של חומצות אנאורגניות ומתכות . 28.26 פלואורידים; פלואורסיליקטים, פלואורואלומינטים ומלחים תצמידיים אחרים של פלואוריד -
28
27
כלורידים, אוקסידים כלורידים והידרוקסידים כלורידים; ברומידים ואוקסידים ברומידים; יודידים ואוקסידים יודידים -
28
28
תת-כלוריטים; סידן תת-כלוריטי מסחרי; כלוריטים; תת-ברומיטים -
28
29
כלורטים ועל-כלורטים; ברומטים ועל-ברומטים; יודטים ועל-יודטים -
28
30
סולפידים; רב-סולפידים, אם בעלי הגדרה כימית או לא -
28
31
דיתיאוניטים וסולפוקסילטים -
28
32
סולפיטים; תיוסולפטים -
28
33
סולפטים; אלום; סולפטים על-חמצניים (על סולפטים) -
28
34
ניטריטים; ניטרטים -
28
35
פוספינטים (תת-פוספיטים), פוספונטים (פוספיטים), פוספטים; רב-פוספטים, אם בעלי הגדרה כימית או לא -
28
36
קרבונטים; פרוקסוקרבונטים (פרקרבונטים); אמוניום קרבונט מסחרי המכיל אמוניום קרבמט -
28
37
ציאנידים, אוקסידים ציאנידים וציאנידים תצמידיים -
28
39
סיליקטים; סיליקטים מסחריים של מתכות אלקליות -
28
40
בורטים; פראוקסובורטים (פרבורטים) -
28
41
מלחים של חומצות אוקסומתכתיות או פראוקסומתכתיות -
28
42
מלחים אחרים של חומצות אנאורגניות או של חומצות על-חמצניות אנאורגניות, (לרבות סיליקטים של חמרן (ALUMINOSILICATES), אם בעלי הגדרה כימית או לא), למעט אזידים -
28
43
VI ש ו נ ו ת . 28.43 מתכות יקרות קולואידיות; תרכובות אנאורגניות או אורגניות של מתכות יקרות, אם בעלות הגדרה כימית או לא; אמלגמות של מתכות יקרות -
28
44
יסודות כימיים רדיו-אקטיביים ואיזוטופים רדיו - אקטיביים (לרבות היסודות הכימיים והאיזוטופים הבקיעים או המעושרים) ותרכובותיהם; תערובות ושאריות המכילות מוצרים אלה -
28
45
איזוטופים, חוץ מאלה שבפרט 28.44; תרכובות, אנאורגניות או אורגניות, של איזוטופים כאלה, אם בעלי הגדרה כימית או לא -
28
46
תרכובות, אנאורגניות או אורגניות, של מתכות עפרתיות נדירות, של איטריום או של סקנדיום או של תערובות של מתכות אלה -
28
47
מימן על-חמצני, אם התמצק עם שינן או לא
28
49
קרבידים, אם בעלי הגדרה כימית או לא -
28
50
הידרידים, ניטרידים, אזידים, סיליצידים ובורידים, אם בעלי הגדרה כימית או לא, חוץ מתרכובות שהן גם קרבידים שבפרט 28.49
28
52
תרכובות, אנאורגניות או אורגניות, של כספית, אם בעלות הגדרה כימית או לא, חוץ מאמלגמות -
28
53
פוספידים, אם מוגדרים כימית או לא, למעט FERROPHOSPHORUS; תרכובות אנאורגניות אחרות (לרבות מים מזוקקים או מי מוליכות (CONDUCTIVITY WATER) ומים ברמת טוהר דומה); אויר נוזלי (אם הוצאו ממנו גזים נדירים או לא); אויר דחוס; אמלגמות, חוץ מאמלגמות של מתכות יקרות -