פרט מכס תיאור
26
01
עפרות ברזל ותרכיזיהן, לרבות פיריטים קלויים של ברזל -
26
02
עפרות מנגן ותרכיזיהן, עפרות מנגנו-ברזליות (MANGANIFEROUS) ותרכיזיהן בעלות תכולת מנגן של 20% או יותר, המחושבת לפי המשקל היבש
26
03
עפרות נחושת ותרכיזיהן
26
04
עפרות ניקל ותרכיזיהן
26
05
עפרות קובלט ותרכיזיהן
26
06
עפרות חמרן ותרכיזיהן
26
07
עפרות עופרת ותרכיזיהן
26
08
עפרות אבץ ותרכיזיהן
26
09
עפרות בדיל ותרכיזיהן
26
10
עפרות כרום ותרכיזיהן
26
11
עפרות טונגסטן ותרכיזיהן
26
12
עפרות אורניום או תוריום, ותרכיזיהן -
26
13
עפרות מוליבדן ותרכיזיהן -
26
14
עפרות טיטניום ותרכיזיהן
26
15
עפרות של ניוביום, של טנטלום, של ונדיום או של זירקון, ותרכיזיהן -
26
16
עפרות מתכת יקרה ותרכיזיהן -
26
17
עפרות אחרות ותרכיזיהן -
26
18
גרגירי סיגים (חול סיגים) מייצור ברזל או פלדה
26
19
סיגים (SLAG, DROSS) (חוץ מגרגירי סיגים), קשקשות (SCALINGS) ופסולת אחרת מייצור ברזל או פלדה
26
20
סיגים, אפר ושאריות (חוץ מאלה מייצור ברזל או פלדה), המכילים ארסן, מתכות או תרכובותיהם -
26
21
סיגים ואפר אחרים, לרבות אפר אצות-ים (KELP); אפר ושאריות משריפת פסולת מוניציפלית -