פרט מכס תיאור
25
01
מלח (לרבות מלח שולחני ומלח מפוגל) ונתרן כלורי טהור, אם בתמיסה מימית או לא, או המכילים תוספות למניעת התגבשות או גורמים לזרימה חופשית; מי ים
25
02
פיריטים ברזליים בלתי קלויים
25
03
גפרית לסוגיה, חוץ מגפרית שעברה סובלימציה (SUBLIMED), גפרית מושקעת וגפרית קולואידית
25
04
גרפיט טבעי -
25
05
חול טבעי לסוגיו, אם צבוע או לא, חוץ מחול המכיל מתכות שבפרק 26 -
25
06
קוורץ (חוץ מחול טבעי); קוורציט, אם מסותת בצורה גסה או חתוך בלבד, בניסור או בדרך אחרת, לגושים או ללוחות, בעלי צורה מלבנית (לרבות ריבוע), או לא -
25
07
חרסית ועפרות חרסית אחרות, אם שרופות או לא
25
08
חרסיות אחרות (להוציא חרסיות תפוחות שבפרט 68.06), אנדלוסיט, קיאניט וסילימניט, אם שרופים או לא; מוליט; אדמות שמוט או אדמות דינס -
25
09
גיר
25
10
זרחות סידן טבעיות, זרחות חמרן סידן טבעיות, וגיר זרחתי -
25
11
גפרת בריום טבעית (BARYTES); פחמת בריום טבעית (WHITHERITE), אם שרופה או לא, חוץ מתחמוצת בריום שבפרט 28.16 -
25
12
אבקות מאבנים צורניות (SILICEOUS FOSSIL MEALS) (לדוגמה DIATOMITE, KIESELGUHR ו- TRIPOLITE) ואדמות צורניות דומות, אם שרופות או לא, בעלות משקל סגולי בפועל של 1 או פחות
25
13
אבן ספוג (PUMICE STONE); שמיר; קורונדום טבעי, נופך (GARNET) טבעי וחמרי השחזה טבעיים אחרים, אם טופלו בחום או לא -
25
14
צפחה (SLATE), אם מסותתת בצורה גסה או חתוכה בלבד, בניסור או בדרך אחרת, לגושים (BLOCKS OR SLABS) בעלי צורה מלבנית (לרבות ריבוע) או לא
25
15
שיש, טרוורטין (TRAVERTINE), אקוסין (ECAUSSINE) ואבן גירית אחרת לאנדרטאות או לבניה, בעלי משקל סגולי בפועל של 2.5 או יותר, ובהט (ALABASTER), אם מסותתים בצורה גסה או חתוכים בלבד, בניסור או בדרך אחרת, לגושים (BLOCKS OR SLABS) בעלי צורה מלבנית (לרבות ריבוע) או לא -
25
16
שחם, פורפיר, בזלת, אבן חול ואבנים אחרות לאנדרטאות או לבניה, אם מסותתות בצורה גסה או חתוכות בלבד, בניסור או בדרך אחרת, לגושים (BLOCKS OR SLABS) בעלי צורה מלבנית (לרבות ריבוע) או לא -
25
17
חצץ (GRAVEL ,PEBBLES), אבן שבורה או מרוסקת, מהסוג המשמש כרגיל לאגרגט בטון, כמצע לכבישים או למסילות ברזל או כמצע אחר, חלוקי אבן וצור (SHINGLE, FLINT), אם טופלו בחום או לא; מאקאדאם מסיגים (DROSS , SLAG) או מפסולת תעשייתית דומה, אם כולל את החמרים שנזכרו בחלק הראשון של הפרט או לא; מאקאדאם מזופת: גרגירים, שברים ואבקה, של אבנים שבפרט 25.15 או 25.16, אם טופלו בחום או לא -
25
18
דולומיט, אם שרוף (CALCINED) או מדובקק (SINTERED) או לא, לרבות דולומיט שסותת בצורה גסה או שנחתך בלבד, בניסור או בדרך אחרת,לגושים או ללוחות, בעלי צורה מלבנית (לרבות ריבוע);
25
19
פחמת מגנסיום טבעית (מגנסיט); תחמוצת מגנסיום לאחר היתוך (FUSED MAGNESIA); תחמוצת מגנסיום שרופה לחלוטין (SINTERED), אם מכילה כמויות קטנות של תחמוצות אחרות שהוספו לפני השריפה או לא; תחמוצת מגנסיום אחרת, אם טהורה או לא -
25
20
גבס; גבס אל-מימי (ANHYDRITE); פלסטרס (PLASTERS) (מורכב מגבס או גפרת סידן שרופים) אם צבועים או לא, עם או בלי כמויות קטנות של מאיצים או משהים -
25
21
מנתך (FLUX) מאבן-סיד; אבן סיד ואבן סידנית אחרת, מהסוג המשמש לייצור סיד או צמנט
25
22
סיד חי, סיד כבוי וסיד הידראולי, חוץ מתחמוצת סידן ומימת סידן שבפרט 28.25 -
25
23
צמנט פורטלנד, צמנט אלומין, צמנט סיגים, צמנט על-גפרתי וצמנטים הידראוליים דומים, אם צבועים או בצורת קלינקר, או לא -
25
24
אסבסט:-
25
25
נציץ, לרבות פיצולים; פסולת של נציץ -
25
26
סטאטיס טבעי, אם מסותת בצורה גסה או נחתך בלבד, בניסור או בדרך אחרת, לגושים או ללוחות, בעלי צורה מלבנית (לרבות ריבוע), או לא; טלק -
25
28
בורטים טבעיים ותרכיזיהם (אם שרופים או לא), למעט בורטים שהופרדוממי מלח טבעיים; חומצה בורית טבעית שאינה מכילה יותר מ-85% H3BO3, מחושב לפי המשקל היבש
25
29
פצלת השדה; לאוציט; נפלין ונפלין סיאניט; פלואוריט -
25
30
חמרים מינרליים של"פ -