פרט מכס תיאור
24
01
טבק בלתי מעובד; פסולת טבק -
24
02
סיגרים, צ'רוטים (CHEROOTS), סיגרילות וסיגריות מטבק או מתחליפי טבק -
24
03
טבק מעובד אחר ותחליפי טבק מעובדים אחרים; טבק שעבר "הומוגניזציה" או "משוחזר"; תמציות טבק (EXTRACTS AND ESSENCES) -