פרט מכס תיאור
24
01
טבק בלתי מעובד; פסולת טבק -
24
02
סיגרים, צ'רוטים (CHEROOTS), סיגרילות וסיגריות מטבק או מתחליפי טבק -
24
03
טבק מעובד אחר ותחליפי טבק מעובדים אחרים; טבק שעבר "הומוגניזציה" או "משוחזר"; תמציות טבק (EXTRACTS AND ESSENCES) -
24
04
מוצרים המכילים טבק, טבק משוחזר, ניקוטין, או תחליפי טבק או ניקוטין, המיועדים לשאיפה ללא בעירה; מוצרים אחרים המכילים ניקוטין המיועדים להחדרת ניקוטין לתוך גוף האדם -