פרט מכס תיאור
23
01
קמחים, קיבר וגלולות, מבשר או משיירי בשר; מדגים או מסרטנים, מרכיכות או מחוסרי חוליות אחרים החיים במים, בלתי ראויים למאכל אדם; גלידי שומן (GREAVES) -
23
02
סובין (SHARPS AND BRAN) ושאריות אחרות, אם בצורת גלולות או לא, שמקורם מניפוי, מטחינה או מעיבוד אחר של דגנים או של צמחים ממשפחת הקטניות -
23
03
שיירים מייצור עמילן ושיירים דומים, ציפת סלק, פסולת קני סוכר ופסולת אחרת מייצור הסוכר, פסולת ומשקעים מבישול שיכר או מזיקוק כוהלי, אם בצורת גלולות או לא -
23
04
כוספה ושיירים מוצקים אחרים, אם טחונים או בצורת גלולות או לא, המתקבלים ממיצוי שמנים של פולי סויה
23
05
כוספה ושיירים מוצקים אחרים, אם טחונים או בצורת גלולות או לא, המתקבלים ממיצוי שמנים של אגוזי אדמה
23
06
כוספה ושיירים מוצקים אחרים, אם טחונים או בצורת גלולות או לא,המתקבלים ממיצוי שומנים או שמנים צמחיים או מיקרוביאלים, חוץ מאלה שבפרט 23.04 או 23.05 -
23
07
שימרי יין (WINE LEES); ארגול
23
08
חמרים מצמחים ופסולת צמחים, שיירים ומוצרי לוואי מצמחים, אם בצורת גלולות או לא, מהסוג המשמש להזנת בעלי חיים, של"פ
23
09
תכשירים מהסוג המשמש להזנת בעלי חיים -