פרט מכס תיאור
21
01
פרק 22 - משקאות, כהלים (SPIRITS) לשתיה וחומץ
21
02
שמרים (פעילים או בלתי פעילים); מיקרו-אורגניזמים חד תאיים אחרים, שאינם חיים (אך למעט תרכיבים (VACCINES) שבפרט 30.02); אבקות אפיה מעובדות -
21
03
רטבים ותכשירים להכנת רטבים; תערובות תיבול ותערובות נותנות טעם; קמח וקיבר של חרדל וחרדל מוכן-
21
04
מרקים (SOUPS AND BROTHS) ותכשירים להכנתם; תכשירי מזון מורכבים שעברו הומוגניזציה -
21
05
גלידה ומוצרי קרח אחרים הראויים למאכל, אם מכילים קקאו או לא -
21
06
תכשירי מזון של"פ -