פרט מכס תיאור
16
01
נקניקים ומוצרים דומים, מבשר, שיירי בשר, דם או חרקים; תכשירי מזון המבוססים על מוצרים אלה -
16
02
בשר, שיירי בשר, דם או חרקים, מעובדים או משומרים אחרים -
16
03
תמציות ומיצים של בשר, של דגים או של סרטנים, של רכיכות או של חסרי חוליות אחרים החיים במים
16
04
דגים מעובדים או משומרים; קוויאר ותחליפים של קוויאר שהוכנו מביצי דגים -
16
05
סרטנים, רכיכות וחסרי חוליות אחרים החיים במים, מעובדים או משומרים -