פרט מכס תיאור
15
01
שומן חזיר (לרבות שומן מותך (LARD)) ושומן עופות, למעט אלה שבפרט 02.09 או 15.03:-
15
02
שומנים של בקר, של כבשים או של עיזים, למעט אלה שבפרט 15.03 -
15
03
סטיארין מחלב חזיר (LARD), שמן מחלב חזיר, אוליאוסטיארין, עידית שומן ושמן של חלב (TALLOW), לא מתוחלבים, לא מעורבבים או לא הוכנו בדרך אחרת -
15
04
שומנים ושמנים ופיצוליהם, של דגים או של יונקים ימיים, אם מזוקקים או לא, אך שלא עברו שינוי כימי -
15
05
שומן צמר וחמרים שומניים המופקים ממנו (לרבות לנולין)
15
06
שומנים ושמנים אחרים ופיצוליהם, של בעלי חיים, אם מזוקקים או לא, אך שלא עברו שינוי כימי
15
07
שמן מפולי סויה ופיצוליו, אם מזוקק או לא, אך שלא עבר שינוי כימי -
15
08
שמן מאגוזי אדמה ופיצוליו, אם מזוקק או לא, אך שלא עבר שינוי כימי -
15
09
שמן זית ופיצוליו, אם מזוקק או לא, אך שלא עבר שינוי כימי -
15
10
שמנים אחרים ופיצוליהם, שהופקו בלעדית מזיתים, אם זוקקו או לא, אך שלא עברו שינוי כימי, לרבות מזיגות של שמנים אלה או פיצוליהם עם שמנים או פיצוליהם שבפרט 15.09 -
15
11
שמן דקלים ופיצוליו, אם מזוקק או לא, אך שלא עבר שינוי כימי -
15
12
שמן חמניות, שמן חריע או שמן זרעי כותנה ופיצולים מהם, אם מזוקקים או לא, אך שלא עברו שינוי כימי -
15
13
שמן אגוזי קוקוס (קופרה), שמן גלעיני דקלים או שמן באבאסו ופיצולים מהם, אם מזוקקים או לא, אך שלא עברו שינוי כימי -
15
14
שמן לפתית, שמן כרוב הנפוס ושמן חרדל ופיצולים מהם, אם מזוקקים או לא, אך שלא עברו שינוי כימי -
15
15
שומנים ושמנים צמחיים או מיקרוביאליים אחרים קבועים (FIXED), (כולל שמן חוחובה) ופיצוליהם, אם מזוקקים או לא, אך שלא עברו שינוי כימי -
15
16
שומנים ושמנים מבעלי חיים, צמחיים או מיקרוביאליים ופיצוליהם, שעברו מימון (HYDROGENATED) חלקי או מלא, RE-ESTERIFIED ,INTER-ESTERIFIED או ELAIDINISED, אם מזוקקים או לא, אך שלא עברו הכנה נוספת-
15
17
מרגרינה; תערובות או תכשירים ראויים למאכל משומנים או משמנים מבעלי חיים, צמחיים או מיקרוביאליים, או מפיצולים של שומנים או של שמנים מסוגים שונים, שבפרק זה, חוץ משומנים ושמנים ופיצוליהם הראויים למאכל שבפרט 15.16-
15
18
שומנים ושמנים מבעלי חיים, צמחיים או מיקרוביאליים ופיצוליהם, רתוחים, מחומצנים, נטולי מים, מגפרתים, מנושפים (BLOWN) או שפולמרו (POLYMERISED) ע"י חום, בריק או בגז אינרטי, או ששונו כימית בדרך אחרת, למעט אלה שבפרט 15.16; תערובות או תכשירים שאינם ראויים למאכל, של שומנים או של שמנים מבעלי חיים, צמחיים או מיקרוביאליים או מפיצולים של שומנים או של שמנים שונים שבפרק זה, של"פ -
15
20
גליצרול גלמי; מי גליצרול ובורית (LYE) גליצרול -
15
21
שעוות צמחים (חוץ מטריגליצרידים), שעוות דבורים, שעוות של חרקים אחרים וחלב רושתן (SPERMACETI), אם מזוקקים, צבועים או לא-
15
22
סחיט עור (DEGRAS); שאריות שנותרו מעיבוד חמרים שומניים או משעוות של בעלי חיים או של צמחים