פרט מכס תיאור
14
01
חמרים צמחיים מהסוג המשמש בעיקר לקליעה (לדוגמה, קני במבוק, חוטרי דקלים, קני סוף, אגמון, ענפי ערבה, רפיה, קש דגנים, מולבן או צבוע, וקליפת טיליה) -
14
04
מוצרים צמחיים של"פ -