פרט מכס תיאור
06
01
פקעות (BULBS), פקעים (TUBERS), פקעים שורשיים, בולבוסים (CORMS), כותרות פרחים (CROWNS) וקני שורש (RHIZOMES), בתרדמה, בצמיחה או בפריחה; צמחי עולש (CHICORY) ושורשיו, מלבד השורשים שבפרט 12.12 -
06
02
צמחים חיים אחרים (כולל שורשיהם), ייחורים (CUTTING) וחוטרים (SLIP); נבגי פטריות -
06
03
פרחים קטופים וציצי פרחים (BUD) מהסוג המתאים לצרורות פרחים או לקישוט, טריים, מיובשים, צבועים, מולבנים, שעברו אימפרגנציה או שהוכנו בצורה אחרת -
06
04
עלוה (FOLIAGE), ענפים וחלקים אחרים של צמחים, ללא פרחים או ציצי פרחים, ועשבים, טחבים וחזזיות, שהם טובין מהסוג המתאים לצרורות פרחים או לקישוט, טריים, מיובשים, צבועים, מולבנים, שעברו אימפרגנציה או שהוכנו בצורה אחרת -