פרט מכס תיאור
03
01
דגים, חיים -
03
02
דגים, טריים או צוננים, למעט פילה של דגים ובשר אחר של דגים שבפרט 03.04 -
03
03
דגים קפואים, למעט פילה דגים ובשר דגים אחר, שבפרט 03.04 -
03
04
פילה של דגים ובשר אחר של דגים (אם טחון או לאו), טרי, צונן או קפוא -
03
05
דגים, מיובשים, מומלחים או שרויים במי מלח; דגים מעושנים, אם בושלו לפני או בתהליך העישון או לאו-
03
06
סרטנים (CRUSTACEANS), אם בשריונם או לאו, חיים, טריים, צוננים, קפואים, מומלחים או שרויים במי מלח; סרטנים מעושנים אם בשריונם או לאו, אם מבושלים או לא לפני או תוך כדי תהליך העישון; סרטנים בשריונם, מבושלים באדים או ע"י הרתחה במים, אם צוננים, קפואים, מיובשים, מומלחים או שרויים במי מלח, או לא-
03
07
רכיכות, אם בשריונן או לאו, חיות, טריות, צוננות, קפואות, מיובשות, מומלחות או שרויות במי מלח; רכיכות מעושנות אם בשריונן או לאו, אם מבושלות או לא לפני או תוך כדי תהליך העישון-
03
08
חסרי חוליות החיים במים, מלבד סרטנים (CRUSTACEANS) ורכיכות חיים,טריים, צוננים, קפואים, מיובשים, ממולחים או שרויים במי מלח; חסרי חוליותהחיים במים, מלבד סרטנים (CRUSTACEANS) ורכיכות מעושנים, אם מבושלים או לאלפני או תוך כדי תהליך העישון-
03
09
קמחים, קיבר וגלולות של דגים, סרטנים, רכיכות וחסרי חוליות אחרים החיים במים, המתאימים למאכל אדם-