פרט מכס תיאור
02
01
בשר בקר, טרי או צונן -
02
02
בשר בקר קפוא -
02
03
בשר חזיר, טרי, צונן או קפוא -
02
04
בשר כבשים או עיזים, טרי, צונן או קפוא -
02
05
בשר סוסים, חמורים, פרדים או רמכים (HINNIES), טרי, צונן או קפוא
02
06
שיירים אכילים של בקר, חזירים, כבשים, עיזים, סוסים, חמורים, פרדים או רמכים (HINNIES), טריים, צוננים או קפואים -
02
07
בשר ושיירים אכילים, של עופות לול וחצר שבפרט 01.05, טריים, צוננים או קפואים -
02
08
בשר אחר ושיירים אכילים אחרים של בשר, טריים, צוננים או קפואים -
02
09
שומן חזיר נקי מבשר רזה ושומן עופות לול וחצר, בלתי מותך או שלא מוצה אחרת, טריים,צוננים, קפואים, מומלחים, שרויים במי-מלח מיובשים או מעושנים -
02
10
בשר ושיירים אכילים של בשר, מומלחים, שרויים במי-מלח, מיובשים או מעושנים; קמחים (FLOURS) וקיבר (MEALS) אכילים של בשר או של שיירי בשר -