חלקים לתעריף המכס

I
בעלי חיים; מוצרים מבעלי חיים
II
מוצרי צמחים
III
שומנים ושמנים מבעלי חיים, צמחיים או מיקרוביאליים ומוצרים מפירוקם; שומנים ראויים למאכל מעובדים; שעוות מבעלי חיים או מצמחים
IV
תכשירי מזון מעובדים; משקאות, כהלים וחומץ; טבק ותחליפי טבק מעובדים; מוצרים המכילים ניקוטין, או לא, המיועדים לשאיפה ללא שריפה; מוצרים אחרים המכילים ניקוטין המיועדים לצריכת ניקוטין בגוף האדם
V
מוצרים מינרליים
VI
מוצרים של התעשיות הכימיות והתעשיות הקשורות להן
VII
פלסטיק ופריטים ממנו; גומי ופריטים ממנו
VIII
שלחים וגלדים גלמיים, עור מעובד (LEATHER), עורות פרווה ופריטים מהם; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה, ארנקי יד ומכלים דומים; פריטים ממעיים של בעלי חיים (חוץ מבלוטות תולעת המשי)
IX
עץ ופריטים מעץ; פחם עץ; שעם ופריטים משעם; מוצרים מקש, מאספרטו או מחמרי קליעה אחרים; מוצרי נצרים וקליעה
X
פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר; פסולת וגרוטאות של נייר או של קרטון למיחזור; נייר וקרטון ופריטים מהם
XI
טקסטילים ומוצרי טקסטיל
XII
מנעלים, כיסויי ראש, מטריות, שמשיות, מקלות הליכה, מקלות ישיבה, שוטים, שוטי רכיבה וחלקיהם; נוצות מעובדות ופריטים המיוצרים עמן; פרחים מלאכותיים; פריטים משיער אדם
XIII
פריטים מאבן, מגבס, ממלט, מאסבסט, מנציץ, או מחמרים דומים; מוצרי קרמיקה; זכוכית ומוצרי זכוכית
XIV
פנינים טבעיות או מתורבתות, אבנים יקרות או יקרות למחצה, מתכות יקרות, מתכות מוצמדות למתכת יקרה ופריטים מהן; חיקויי תכשיטים; מטבעות
XV
מתכות פשוטות ופריטים ממתכות פשוטות
XVI
מכונות ומכשירים מיכניים; ציוד חשמלי; חלקים שלהם; מקליטים (RECORDERS) ומפיקים (REPRODUCERS) לקול, מקליטים ומפיקים של תמונה ושל קול לטלוויזיה וחלקים ואבזרים של פריטים כאלה
XVII
כלי רכב, כלי טייס, כלי שייט וציוד הקשור להובלה
XVIII
מכשירים וכלים אופטיים, פוטוגרפיים, סינמטוגרפיים, רפואיים או כירורגיים, מכשירי וכלי מדידה, בדיקה או דיוק; שעונים; כלי נגינה; חלקיהם ואבזריהם
XIX
נשק ותחמושת; חלקיהם ואבזריהם
XX
פריטים מיוצרים שונים
XXI
יצירות אמנות, פריטי אספנות ועתיקות
XXII
נספח