תעריף המכס ומס קניה

מיסוי סחורות וחוקיות היבוא נקבע לפי סיווג הטובין, תעריף המכס ומס קניה הוא כלי מרכזי והכרחי לקביעת סיווג לכל מוצר. סיווג המוצרים בתעריף המכס ומס קניה מתבצע לפי כללי סיווג המוגדרים בצו המסגרת (צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין) ולפי הכללים הנמצאים בכל חלק ופרק בתעריף המכס.

מלאכת סיווג הטובין מצריכה ידע מעמיק עם כללי הסיווג, ולכן מומלץ להיעזר ולהתייעץ עם בעל מקצוע טרם ביצוע שימוש בתעריף המכס ומס קניה.

תעריף המכס

HSIL

הוא כלי לשימוש ציבור עמילי וסוכני המכס, מסווגים, יבואנים ולכל העוסקים ביבוא, ב-HSIL ניתן למצוא את סיווג הטובין ביעילות, מהירות ונוחות באמצעות תצוגה המרכזת את המידע החיוני בתעריף המכס ומס-קניה.

HSIL