פרק תיאור כללים
פרק - 72 ברזל ופלדה כללים
פרק - 73 פריטים מברזל או מפלדה כללים
פרק - 74 נחושת ופריטים ממנה כללים
פרק - 75 ניקל ופריטים ממנו כללים
פרק - 76 חמרן ופריטים ממנו כללים
פרק - 78 עופרת ופריטים ממנה כללים
פרק - 79 אבץ ופריטים ממנו כללים
פרק - 80 בדיל ופריטים ממנו כללים
פרק - 81 מתכות פשוטות אחרות, צרמטים; פריטים מהם כללים
פרק - 82 כלים, מכשירים, כלי חיתוך, כפות ומזלגות, ממתכת פשוטה; חלקיהם ממתכת פשוטה כללים
פרק - 83 פריטים שונים ממתכת פשוטה כללים