פרק תיאור כללים
פרק - 71 פנינים טבעיות או מתורבתות, אבנים יקרות או יקרות-למחצה, מתכות יקרות, מתכות מוצמדות למתכת יקרה ופריטים מהן; חיקויי תכשיטים; מטבעות כללים