פרק תיאור כללים
פרק - 68 פריטים מאבן, מגבס, ממלט, מאסבסט, מנציץ או מחמרים דומים כללים
פרק - 69 מוצרי קרמיקה כללים
פרק - 70 זכוכית ומוצרי זכוכית כללים