פרק תיאור כללים
פרק - 64 מנעלים, קרסוליות וכדומה; חלקי פריטים אלה כללים
פרק - 65 כיסויי ראש וחלקיהם כללים
פרק - 66 מטריות ושמשיות, מקלות הליכה, מקלות ישיבה, שוטים, שוטי רכיבה, וחלקיהם כללים
פרק - 67 נוצות ופלומה מעובדים ופריטים עשויים מנוצות או מפלומה; פרחים מלאכותיים; פריטים משיער אדם כללים