פרק תיאור כללים
פרק - 50 משי
פרק - 51 צמר, שיער בעלי חיים עדין או גס; חוט ובד ארוג, משיער סוס כללים
פרק - 52 כותנה כללים
פרק - 53 סיבים טקסטיליים צמחיים אחרים; חוט נייר ובדים ארוגים מחוט נייר
פרק - 54 נימים עשויים; פסים ודומיהם מחמרי טקסטיל עשויים כללים
פרק - 55 קציץ סיבים עשויים כללים
פרק - 56 מוך, לבד ובדים לא ארוגים; חוטים מיוחדים; פתילים, חבלים וכבלים ופריטים מהם כללים
פרק - 57 שטיחים וכיסויי ריצפה טקסטיליים אחרים כללים
פרק - 58 בדים ארוגים מיוחדים; בדי טקסטיל מצוייצים; תחרה; מרבדי קיר (TAPESTRIES); עטורים (TRIMMINGS), ריקמה כללים
פרק - 59 בדי טקסטיל מוספגים, מצופים, מכוסים או מרובדים; פריטי טקסטיל מהסוג המתאים לשימושים תעשייתיים כללים
פרק - 60 בדים סרוגים או צנורים כללים
פרק - 61 פריטי לבוש ואבזרי הלבשה, סרוגים או צנורים כללים
פרק - 62 פריטי לבוש ואבזרי הלבשה, שאינם סרוגים או צנורים כללים
פרק - 63 פריטי טקסטיל אחרים שהוכנו לשימוש; מערכות; בגדים משומשים ופריטי טקסטיל משומשים; סמרטוטים כללים