פרק תיאור כללים
פרק - 47 פולפה מעץ או מחומר סיבי תאיתי אחר; פסולת וגרוטאות של נייר או של קרטון למיחזור כללים
פרק - 48 נייר וקרטון; פריטים מפולפת נייר, מנייר או מקרטון כללים כללים
פרק - 49 ספרים מודפסים, עיתונים, תמונות ומוצרים אחרים של תעשיית דפוס; כתבי-יד, כתבי הדפסה ותרשימים כללים