פרק תיאור כללים
פרק - 41 שלחים וגלדים גלמיים (חוץ מעורות פרווה) ועור כללים
פרק - 42 פריטים מעור מעובד; מוצרי אוכף ורתימה; חפצי נסיעה, ארנקי יד ומכלים דומים; פריטים ממעי בעלי חיים (חוץ מבלוטות תולעת המשי) כללים
פרק - 43 עורות פרווה ופרווה מלאכותית, מוצריהם כללים