פרק תיאור כללים
פרק - 39 פלסטיק ופריטים ממנו כללים
פרק - 40 גומי ופריטים ממנו כללים