פרק תיאור כללים
פרק - 28 כימיקלים אנאורגניים; תרכובות אורגניות ואנאורגניות של מתכות יקרות, של מתכות, של אדמות נדירות, של יסודות רדיו-אקטיביים או של איזוטופים כללים
פרק - 29 כימיקלים אורגניים כללים
פרק - 30 מוצרים פרמצבטיים כללים
פרק - 31 דשנים כללים
פרק - 32 תמציות לבורסקאות או לצביעה; טנין ותולדותיו; חמרי צבע (DYES), צבענים (PIGMENTS) וחומר צובע (COLOURING MATTER) אחר; צבעים (PAINTS) ווארנישים (VARNISHES); מרק (PUTTY) ומסטיקים (MASTICS) אחרים; כללים
פרק - 33 שמני תמצית ורזינואידים; תכשירים של פרפומריה, של קוסמטיקה או של טואלט כללים
פרק - 34 סבון, גורמים אורגניים פעילי-שטח, תכשירי הדחה, תכשירי סיכה, שעוות מלאכותיות, שעוות מעובדות, תכשירי הברקה או מירוק, נרות ופרטים דומים, עיסות כיור, "שעוות דנטליות" ותכשירים דנטליים בעלי בסיס פלסטר כללים
פרק - 35 חמרים אלבומיניים; עמילנים שלאחר שינוי; דבקים (GLUES); אנזימים כללים
פרק - 36 חמרי נפץ; מוצרים פירוטכניים; גפרורים; סגסוגות מהירות-התלקחות; תכשירים דליקים מסויימים כללים
פרק - 37 טובין פוטוגרפיים או סינמטוגרפיים כללים
פרק - 38 מוצרים כימיים שונים כללים