פרק תיאור כללים
פרק - 25 מלח; גפרית; אדמות ואבן; חמרי גבס, סיד ומלט כללים
פרק - 26 עפרות, סיגים ואפר כללים
פרק - 27 דלקים מינרליים, שמנים מינרליים ומוצרים מזיקוקם; חמרים ביטומיניים; שעוות מינרליות כללים