פרק תיאור כללים
פרק - 44 עץ ופריטים מעץ; פחם עץ כללים
פרק - 45 שעם ופריטים משעם
פרק - 46 מוצרים מקש, מאספרטו או מחמרי קליעה אחרים; מוצרי נצרים וקליעה כללים