פרק תיאור כללים
פרק - 15 שומנים ושמנים מבעלי חיים או מצמחים ומוצרים מביקועם; שומנים ראויים למאכל מעובדים; שעוות מבעלי חיים או מצמחים כללים