פרק תיאור כללים
פרק - 06 אילנות וצמחים אחרים חיים; פקעות, שורשים ודומיהם; פרחים קטופים ועלווה לקישוט כללים
פרק - 07 ירקות, שורשים ופקעים מסויימים, הראויות למאכל כללים
פרק - 08 פירות ואגוזים ראויים למאכל; קליפות של פרי הדר ושל מלונים כללים
פרק - 09 קפה, תה, מתה ותבלינים כללים
פרק - 10 דגנים כללים
פרק - 11 מוצרים של תעשיית הטחינה; לתת; עמילנים; אינולין; דיבקית החיטה כללים
פרק - 12 זרעי שמנים ופירות מפיקי שמן; גרעינים, זרעים ופירות שונים; צמחים תעשייתיים או רפואיים; קש ומספוא כללים
פרק - 13 שרף עצים; צמגים, שרפים, הפרשות ותמציות צמחיות אחרות כללים
פרק - 14 חמרים צמחיים לקליעה; מוצרי צמח של"פ כללים