פרק תיאור כללים
פרק - 01 בעלי חיים כללים
פרק - 02 בשר ושיירי בשר, אכילים כללים
פרק - 03 דגים וסרטנים (CRUSTACEANS), רכיכות (MOLLUSCS) וחסרי חוליות (INVERTEBRATES) אחרים החיים במים כללים
פרק - 04 חלב ותוצרת חלב; ביצי עופות; דבש טבעי; מוצרים מן החי הראויים למאכל אדם, של"פ כללים
פרק - 05 מוצרים שמקורם מבעלי חיים, של"פ כללים