פרט מכס תיאור
34
01
סבון; מוצרים ותכשירים אורגניים פעילי-שטח לשימוש כסבון, בצורת חתיכות (BARS, CAKES) או בצורות מתובנתות, אם מכילים סבון או לא; מוצרים ותכשירים אורגניים פעילי-שטח לרחיצת העור, בצורת נוזל או קרם הנתונים באריזה למכירה קמעונית, אם מכילים סבון או לא; נייר, צמר גפן, לבד ואל-ארוגים, ספוגים, מצופים או מכוסים בסבון או בדטרגנט -
34
02
גורמים אורגניים פעילי שטח (חוץ מסבון); תכשירים פעילי שטח, תכשירי הדחה (לרבות תכשירי עזר להדחה) ותכשירי ניקוי, אם מכילים סבון או לא, חוץ מאלה שבפרט 34.01 -
34
03
תכשירי סיכה (לרבות תכשירי שמן לחיתוך, תכשירים להתרת ברגים או אומים, תכשירים למניעת חלודה או שיתוך (CORROSION) ותכשירים להתרת תבנות, המבוססים על חמרי סיכה) ותכשירים מהסוג המשמש לעיבוד בשמן או במשחת סיכה בעבור חמרי טקסטיל, עור פרוות או חמרים אחרים, אך למעט תכשירים המכילים, כמרכיבים בסיסיים, 70% או יותר, לפי משקל, שמני נפט או שמנים המתקבלים ממינרלים ביטומיניים -
34
04
שעוות מלאכותיות ושעוות מעובדות -
34
05
חמרי הברקה ומשחות, למנעלים, לריהוט, לריצפה, למרכבי-רכב, לזכוכית או למתכת, משחות ואבקות מירוק ותכשירים דומים (אם בצורת נייר, צמר גפן, לבד, אל-ארוגים, חומר פלסטי תאי או גומי תאי, או לא, ספוגים, מצופים או מכוסים בתכשירים כאלה), למעט שעוות שבפרט 34.04 -
34
06
נרות (CANDLES, TAPERS) ודומיהם
34
07
עיסות כיור, לרבות אלה שהוכנו לשעשועי ילדים; תכשירים הידועים כ"שעווה דנטלית" או כ"תרכובות הטבעה דנטליות", נתונים במערכות, באריזות למכירה קמעונית או בלוחות, בצורת פרסות, מקלונים או צורות דומות; תכשירים אחרים לשימוש בריפוי שיניים, בעלי בסיס פלסטר (של גבס או סידן גפרתי שרופים) -