פרט מכס תיאור
13
01
שרף עצים; צמגים, שרפים, צמג-שרפים ושרפים אוליאיים, טבעיים לדוגמא: צרי (BALSAM)-
13
02
הפרשות ותמציות צמחיות; חמרים פקטיניים, פקטינטים ופקטטים; אגאר-אגאר וריר צמחים (MUCILAGES) טבעי אחר ומעבים טבעיים אחרים, אם שונו או לא, המופקים ממוצרים צמחיים -